Page 19 - SuomiViihde 1/2023
P. 19

musiikissa tarttuvat melodiat ovatkin tärkeässä miva pala, Jussi Selo sanoo.

   asemassa, niin kyllä tietynlaista progeilua myös Uniklubissa siis kaikki tekevät biisejä. Kappa-

   harrastetaan ja koukkuja viljellään. Mutta mi- leen säveltäjä myös sanoittaa sen.

   nulle suomirock ja ihan iskemäkin ovat lähellä -  Silloin se tulee sydämen syövereistä. Ja näin
   sydäntä.                                teksti ja sävellykset kulkevat aina käsi kädessä.

                                       Minulle henkilökohtaisesti tekstit ovat tärkeitä,
   Useita biisintekijöitä                         koska tehdään kuitenkin suomenkielistä musiik-


                                       kia, Selo mainitsee.
   Uniklubissa kaikki kirjoittavat biisejä. Se on Uuden albumin julkaisun kanssa samaan ajan-

   rikkaus, jota ei ihan jokaisesta rock-kokoonpa- kohtaan osuu myös Uniklubin kevätkiertueen

   nosta löydy. Sovitukset sitten syntyvätkin koko aloitus.

   bändin voimin jopa ihan simppeleistä demois-               -  Maaliskuun kolmantena aloitetaan Oulusta.
   ta.                                   Siitä sitten kahden kuukauden aikana parikym-

    -  Treenikämpälle joku tuo esimerkiksi akus- mentä keikkaa eri puolilla ja erilaisissa paikois-

   tisella kitaralla ja omalla laululla toteutetun sa. Paljon on konsertteja, joissa vedämme 2x45

   äänitteen. Siitä sitten aletaan yhdessä veivaa- minuutin setit. Se on minullekin vähän uudenlai-
   maan, katsotaan tempot ja niin edelleen. Joku nen ympäristö ja kokemus. Mutta sitten on mu-

   alun perin slovariksi tarkoitettu kappale voikin kana myös klubeja, joissa suoritetaan sellainen

   treeneissä muuttua nopeaksi palaksi. Olemme tunnin hikinen rutistus.

   huomanneet sen, että erilaisia tempoja kannat-              Kevätkiertueen jälkeen ollaankin valmiina ke-
   taa aina kokeilla. Se voi avata uusia asioita bii- sän festarikeikoille.

   sistä. Kaikki uudet kappaleet eivät kuitenkaan -  Niihin tulee ohjelmisto muuttumaan. Mut-

   aina toimi, ja sellaiset siirretään sivuun. Mutta ta nyt vedetään kuitenkin ensin täysillä nämä

   voi käydä niinkin, että joku sivuun heitetty biisi kevään keikat uuden albumin tiimoilta. Tulkaa-
   nouseekin uudelleen esiin vaikka kolmen vuo- han ihmiset katsomaan, miten kulkee, Jussi Se-

   den kuluttua, ja yhtäkkiä siitä saadaankin toi- lo heittää lopuksi. •


                                                            www.suomiviihde.fi     19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24