Page 7 - SuomiViihde 1/2023
P. 7

” Ihmiset haluavat


                                              taas tulla keikoille.


                                                 Kyllä sen siitä

                                               aistii, kun iltojen


                                            molemmille esityksille


                                              on kysyntää. Se on


                                             tärkeää, koska paras


                                             juttu tässä työssä on

                                              juuri se, kun saa olla


                                             liveyleisön edessä. ”
                                       ten eteen menemään. Tietenkin, kun vedän kak-
                                       si esitystä illassa, niin keskittymistähän se vaatii.

                                       Mutta toisaalta taas ne molemmat esitykset illan

                                       aikana ovat samanlaiset, eli sikäli se helpottaa.

                                       Toki aina on sellainen normaali jännitys päällä
                                       ennen esitystä. Se on ihan terve tunne. Koskaan

                                       en ole vielä mennyt vetämään showta niin sano-

                                       tusti ”takki auki”. Laitan esityksissä aina kaiken

                                       peliin.
        ämä tietää myös sitä, että Sami Hedberg Enemmänkin henkisen paineen sijaan Hed-

        on jälleen lähdössä kiertämään maatam- bergin mukaan rasitusta tulee fyysisellä puolel-

   Tme stand up- esiintymisten merkeissä. la, koska keikkapäivät eivät useinkaan ole kovin

   Mies tekee jo totuttuun tapaan kahden esityk- lyhyitä, vaan päinvastoin.
   sen iltoja kattavasti eri puolilla Suomea.                -  Kun johonkin päin keikalle mennään, niin

    -  Ihmiset haluavat taas tulla keikoille. Kyllä liikkeelle lähtö pitää ajoittaa siten, että salia

   sen siitä aistii, kun iltojen molemmille esityksille päästään laittamaan esityskuntoon siinä kol-

   on kysyntää. Se on tärkeää, koska paras juttu men, neljän aikoihin iltapäivällä. Ensimmäinen
   tässä työssä on juuri se, kun saa olla liveyleisön esitys on iltakuudelta ja toinen kello 21. Kyllä

   edessä, Hedberg sanoo.                         se vain niin on, että vasta puolilta öin päästään

    Stand up- viihteen tekeminen on vaativaa työ- lähtemään kotiin, Hedberg kertoo.

   tä. Onhan siinä esityksen vetäjä yksin vastuussa
   siitä, että show toimii, ihmisillä on hauskaa ja            Uusiutuminen tärkeää

   esityksen parissa viihdytään. Hedberg ei kuiten-

   kaan koe asiaa mitenkään rasitteeksi.                  Sami Hedberg on julkaissut seitsemän DVD:tä.

    -  Ei se ainakaan henkisesti kovin raskasta ole, Materiaalia keikoille on vuosien saatossa kerty-
   vaikka niin voisi kuvitella. Olen 17 vuotta tehnyt nyt kaikkiaan yli kahdeksan tunnin verran. Se

   tätä, eli kyllä minä aika valmis olen sinne ihmis- on niin paljon, ettei uuden tekemiselle juuri-


                                                            www.suomiviihde.fi     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12